Raspored treninga

 RASPORED TRENINGA – PLESNA GODINA 2019. / 2020.

GRUPA / TRENERICA

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

Prva i druga

3. i 4. godine

5. i 6. godina, Mini kadeti

SANJA GRLJUŠIĆ

D1

17:00 – 17:45

17:45 – 18:45

 

D1

17:00 – 17:45

17:45 – 18:45

 

D1

17:00 – 17:45

17:45 – 18:45

 

Treća
1. i 2. razred OŠ, 
Mini kadeti
DENI VULETA

 

*18:45 – 19:45
D1

 

18:45 – 19:45
D2

 

09:00- 10:00
D1

Četvrta A
4. i 5. razred OŠ, 
kadeti
GABRIJELA MATIĆ

 

19:45 – 20:45

D2

 

19:45 – 20:45

D1

 

09:00- 10:30
D2

Četvrta B
3. i 4. razred OŠ, Kadeti

DORA VUKUŠIĆ

18:45 – 19:45
D1

 

*18:45 – 19:45
D1

 

18:45 – 19:45
D1

*DODATNI TRENINZI
OD 11 - 13

Peta A

7. i 8. razred OŠ, Juniori
IVANA ŠPANJIĆ

20:00- 21:30
D2

 

*20:00- 21:30
D2

**Osnovna škola Brda 20:30 – 21:30

20:45 – 21:45 D1

20:00- 21:30
D2

*DODATNI TRENINZI
OD 11 - 13

Peta B
7. i 8. razred OŠ, Juniori
VALERIJA ŠABAN

 

19:45 – 20:45

D1

 

19:45 – 20:45

D1

 

10:00- 11:00
D2

Peta C
7. i 8. razred OŠ, Juniori
LUCIJA NINČEVIĆ

19:45 – 20:45

D1

 

19:45 – 20:45

D1

 

19:45 – 20:45

D1

 

Šesta A
srednja škola, S
eniori
ANA PULJAS

20:45 – 22:15
D1

*20:45 – 22:30

D2

 

**Osnovna škola Brda

21:30 – 22:30

20:45 – 22:15
D1

*DODATNI TRENINZI
OD 11 - 13

šesta B
srednja škola, Seniori
GABRIJELA MATIĆ

 

20:45 – 22:15
D2

 

20:45 – 22:15
D2

 

10:30 – 12:00

D2